“ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด” โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

บรรยากาศช่วงค่ำที่ผ่านมา ของการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ, การแสดงละครของแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งเข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว.