ธนาคารกรุงไทยร่วมสนับสนุนงานเชียงรายดอกไม้งามปีที่19

🌷🌷เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอรกช ดีศรี ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลนครเชียงราย รับมอบการสนับสนุนงานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19 โดยมี วท.ร.ต.ชัยวัฒน์ ตรีภูริทัต ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเชียงรายผู้มอบ
ทั้งนี้ เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย คุณรัตนา จงสุทธานามณี ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะนำดอกไม้มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน และชาวเชียงรายได้ชื่นชม เพิ่มสีสัน และเสน่ห์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนดอกไม้ เสริมสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย โดยการนำดอกไม้มาเป็นจุดดึงดูดน้กท่องเที่ยว โดยเฉพาะดอกทิวลิป ลิลลี่ ที่ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงต่างประเทศ อีกทั้งเปิดให้เข้าชมฟรี