นิเทศการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย และทีมงานนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6