ข่าวกิจกรรม

รวมใจต้านภัยหนาว

💕☘️ รวมใจต้านภัยหนาว โดยคุณเรืองชัย – คุณจินตนา จิตรสกุล บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมด้วยปฏิทินให้กับ มณฑลทหารบก ที่ 37 (ค่ายเม็งรายมหาราช) เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ณ มณฑลทหารบก ที่ 37 (ค่ายเม็งรายมหาราช)

#โตโยต้าเชียงราย

#ToyotaChiangrai