แผนการจัดการจราจรพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งามปีที่ 19

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สภ.เมืองเชียงรายได้วางแผนการจัดระบบความปลอดภัย และการจราจร พิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 19 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

🔴 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในความไม่สะดวกและเพื่อวางแผนในการเดินทางมา ณ โอกาสนี้

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน💕