ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

มอบปัญญาบัตรผู้สูงวัยจบหลักสูตรมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พลัง”

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย รศ.ดร.วิรุณศิริ ใจมา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ร่วมพิธีรับปัญญาบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ประจำปี 2565 ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบปัญญาบัตร ให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยรุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 รวม 3 รุ่น จำนวน 53 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สูงวัย ที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ โดยผู้ที่อายุมากที่สุดในการรับปัญญาบัตรครั้งนี้คือ อายุ 83 ปี

หลังจากรับปัญญาบัตร ได้มีการแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่จบหลักสูตร ทั้งมีการร้องเพลง ผูกข้อมือ และมอบดอกกุหลาบ จากผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และ นักศึกษารุ่นปัจจุบัน สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่จบหลักสูตร และญาติพี่น้อง ที่มาให้กำลังใจแสดงความยินดี ผู้สำเร็จการศึกษาจะสวมชุดครุยที่สวยงาม เหมาะสมกับการศึกษาเล่าเรียนมาตลอดทั้งปีการศึกษา

นายวันชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เป็นสถาบันการศึกษาอีก 1 แห่ง สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้สูงวัย ทั้งในเขตเทศบาลนครเชียงราย และนอกเขต เพื่อให้รู้ทันโลกปัจจุบัน และไม่ให้ผู้สูงวัยเป็นภาระให้ลูกหลาน จึงได้เปิดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องของทางเทศบาลนครเชียงราย

ปัจจุบันมีหลักสูตรการสอน ศิลปวัฒนธรรม ที่มีการเล่นดนตรีพื้นเมือง วิชาอูคูเลเล่ หลักสูตรสังคมและความสุข วิชาไลน์แดนซ์ วิชาลีลาศ หลักสูตรเศรษฐกิจ วิชาเศรษฐกิจในครัวเรือน

ซึ่งมีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของนักศึกษาสูงวัย และในปีการศึกษา 2566 ได้เปิดการเรียนการสอนจำนวน 2 รุ่น คือรุ่นที่ 7 และ 8.