ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ พาน้องสู่โลกกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้

นายมงคล ใบแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ คณะครู ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักพืชพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาว และพันธุ์ดอกไม้ที่นำมาตกแต่งในเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวนนักเรียน 53 คน และครู จำนวน 7 คน แหล่งเรียนรู้งานเชียงรายดอกไม้งาม ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา