เทศกาลอาหารชาติพันธุ์อาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดให้มี “งานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย ประจำปี 2566 บริเวณถนนและลานใกล้กับสวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย อ.เมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2566 #ซึ่งขบวนแห่เชียงรายแฟนตาซีพาเหรดพร้อมพิธีเปิดและแห่ขบวนแฟนตาซีในวันที่ศุกร์ 20 มกราคม 2566 ที่จะใช้เคลื่อนเป็นขบวนไปตามถนนธนาลัยบริเวณหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร เชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย ที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข