ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจันทรัตน์ จันทร์ประเทือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.14 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับโล่รางวัลและรับโอวาทจาก นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ในฐานะเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#การศึกษาเทศบาลนครเชียงราย

#crms6