ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“ตรุษจีน” เด็กนักเรียนเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของจีน เข้าถึงภาษานำต่อยอดอนาคต

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ร่วมกัน เปิดกิจกรรม วิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 16 เนื่องในวันตรุษจีน ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย ภายในงานมีกิจกรรมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการแสดงเชิดสิงโต การแสดงเต้นรำวัฒนธรรมจีนของเด็กนักเรียน สร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังอัญเชิญองค์เจ้าแม่กวนอิม จากวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงรายให้ทุกคนได้กราบไว้สักการะ และยังมีกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการแสดงวัฒนธรรมจีนอื่น ๆ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของจีน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการวิชาการเรื่องของวัฒนธรรมจีน ถึงความเป็นมาของวันตรุษจีน ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ที่ชาวจีนถือปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ พระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้เดินทางมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว และกล่าวชมทางเทศบาลนครเชียงราย มีการพัฒนาเรื่องสถานศึกษาไปในทางที่ดีอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องภาษาจีน รวมทั้งประเพณี วัฒนธรรม ของจีน เพราะอนาคตเด็กเหล่านี้จะได้ภาษาจีนติดตัว สามารถทำมาค้าขายกับชาวจีนได้อย่างดี พร้อมกับให้พรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่จีนด้วย

โดย นายวันชัย กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านภาษาจีน โดยมีการบรรจุภาษาจีนเป็นหลักสูตรการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปถึงระดับประถมศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนคณะครูและนักเรียนกับสถานบันการศึกษาของจีนเพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพและสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายในทุกระดับการศึกษา มีครูผู้สอนคนไทยที่มีความชำนาญด้านภาษาจีนและครูภาษจีนเจ้าของภาษาเป็นผู้สอนให้ความรู้ในด้านนี้ ทำให้เด็กที่เรียนได้ความรับความรู้ถูกต้อง.