โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา “เทศกาลวันตรุษจีน”

วันที่ 23 มกราคม 2566 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา “เทศกาลวันตรุษจีน” ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาผ่านกระบวนการ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมการแสดงต่างของนักเรียน พร้อมทั้งการเข้าฐานกิจกรรมดังนี้ ฐานกิจกรรมปิ้งย่างแสนอร่อย, ฐานกิจกรรมวัฒนธรรมชาจีน, ฐานกิจกรรมขนมหวานถังหูลู่, ฐานกิจกรรมศิลปะการเขียนพู่กันจีน, ฐานกิจกรรมระบายสีหน้ากากงิ้ว และฐานกิจกรรมประดิษฐ์ดอกเหมย

นอกจากนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นำคณะเชิดสิงโต พร้อมกับการแสดงนำมาแสดงให้กับนักเรียนได้รับชม