ประกวดภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท และโล่เกียรติยศ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะ เทศบาลนครเชียงราย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เมืองเชียงราย” ในงาน ChiangRai Art Festival ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2566

🟣 ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ มูลค่ากว่า 50,000 บาท
ภายใต้หัวข้อ “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย” โดยมีกฎกติกาดังต่อไปนี้

 1. ผู้เข้าประกวดเป็นบุคคลทั่วไป หรือนักท่องเที่ยว ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดกำหนดให้เป็นภาพที่ถ่ายขึ้นบริเวณ wall art ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย ซึ่งอยู่บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย (ฝั่งตัวเมืองเชียงราย/ชุมชนกาะลอย) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้าน ที่ศิลปินเชียงรายได้สร้างสรรค์ขึ้นมา (แผนที่ตามแนบ QR CODE)
 3. ภาพถ่ายสื่อถึงการประชาสัมพันธ์พื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งในพื้นที่เชียงราย ไม่จำกัดว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์ของสถานที่ ภาพบุคคลกับสถานที่ หรือเทคนิคการสื่อสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นความสำคัญของสถานที่ดังกล่าว แต่จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นจริง ณ สถานที่ดังกล่าว ไม่ใช้เทคนิคการตัดต่อภาพ/ตัดปะ
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายไว้ไม่เกินกว่า 1 เดือน นับจากวันที่ส่งภาพเข้าประกวด
 5. รายละเอียดความชัดเจนของไฟล์ภาพ JPG ต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 MB
 6. ส่งภาพถ่ายมายังช่องทาง google forms https://forms.gle/hVTJkpXF1TLXVJJP6
 7. ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการอื่นใด และเป็นภาพที่ท่านถ่ายด้วยตัวท่านเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จากที่อื่นใด หากพบว่าเป็นภาพที่เคยส่งเข้าประกวด หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทางผู้จัดจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยทันที และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงมีสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ กับเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม

8.ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมขัวศิลปะ สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านศิลปะได้

 1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท/ โล่/เกียรติบัตร< รองอันดับหนึ่ง 10,000 บาท/โล่/เกียรติบัตร
  รองอันดับสอง 7,000 บาท /โล่/เกียรติบัตร<ชมเชย 2 รางวัล 5,000 บาท/ เกียรติบัตร

🔴 กำหนดวันส่งภาพถ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 รับมอบรางวัล 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย

โดยนิทรรศการภาพถ่ายจัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) ในงาน Chiangrai art festival 2023 ในวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

☎️ สอบถามรายละเอียดโครงการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ 053 – 166623 สมาคมขัวศิลปะ

#งานประกวดภาพถ่ายย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย

#ประกวดภาพถ่าย

#นิทรรศการภาพถ่าย

#ขัวศิลปะ

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#เงินอุดหนุน