เทศบาลนครเชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานวิชาการ และคณะครู ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา