ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดการประกวดแข่งขัน Cover Dance 2023

🗯️📌 เทศบาลนครเชียงราย โดยวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมเยาวชนให้มีกิจกรรม เพื่อการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดการประกวดแข่งขัน Cover Dance 2023 ของเด็กและเยาวชน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

🟢 ซึ่งมีทีมเข้าร่วมประกวดแข่งขันเป็นจำนวนมากถึง 43 ทีม จึงต้องปรับการแข่งขันเป็นช่วงกลางวัน โดยมีการประกวดประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี และอายุ 16 ถึง 22 ปี

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินครเชียงราย (GMS) นำผู้เข้ารอบประเภทละ 10 ทีม มาทำการแข่งขันรอบสุดท้าย ณ เวทีในงานเชียงรายดอกไม้งาม สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

🟣 สรุปผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

  1. รางวัลชนะเลิศ Five G.D
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Star leis
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Rose queen
  4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 Shining star
  5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 Vehement

🟡 รุ่นอายุ 16-22 ปี

  1. รางวัลชนะเลิศ The 1990’s
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มออั้นมั่นเว่อออออ
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 RoZaliA
  4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 Fausta
  5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 TDCK

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข