Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

การแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชาญกำแหง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย และในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงความร่วมมือและการสนับสนุนของเทศบาลนครเชียงรายในการจัดแสดงโขนพระราชทานครั้งนี้ ว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้การประสานจาก จังหวัดเชียงราย ที่ได้ร่วมการสนับสนุน ในการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดเชียงราย เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง ในวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน การแสดงโขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วนในเชียงราย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาชมการแสดงโขนพระราชทาน อย่างคึกคักมากกว่า 5,000 คน โดยงานนี้เข้าชมฟรี

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข