ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มอบหมายให้นางสาวอริญรดา พระภักดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ พร้อมทั้งคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ณ แหล่งเรียนรู้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของโลกของดาราศาสตร์ ผ่านการรับชมนิทรรศการและเข้ารับชมการท้องฟ้าจำลอง ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนในเรื่องของกระบวนการคิด วิเคราะห์การแก้ปัญหา และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ.