Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม

เทศกาลกาแฟและชาล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Coffee & Tea Festival)

วันที่ 17 ก.พ.2566 นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกาแฟและชาล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Coffee & Tea Festival) ณ เชียงรายไนท์บาซาร์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีกำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 17-19 ก.พ. 66 และในวันนี้มีนายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นางเกศกนก เดชมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ นางศิริวรรณ วงศ์หนัก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และนางนิภาพรรณ ณ ลำปาง ผู้แทนจาก จ.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

นายสมหวัง กล่าวว่า ปริมาณกาแฟที่ผลิตได้ภายในประเทศไทยมีเพียง 2-3 หมื่นตันต่อปี แต่ปริมาณความต้องการในท้องตลาดมีมากถึง 9 หมื่นตัน ทำให้แต่ละปีเราต้องนำเข้ากาแฟเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการเผยแพร่แหล่งผลิตชาและกาแฟที่มีชื่อเสียงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ซึ่งสามารถต่อยอดไปถึงภาคอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันแค่จำหน่ายชากาแฟอย่างเดียวอาจไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร จำเป็นต้องมีสถานที่ดึงดูดความสนใจ เช่น ไร่ชา-กาแฟ เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หรือเรียกว่า sustainable economic และ ecology tourism ซึ่งทั้งชา กาแฟ และการท่องเที่ยว จะส่งผลให้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกมีการเจริญเติบโตไปด้วยกัน โดยนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสชากาแฟรสชาตดีแล้วยังได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย

“อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ให้มาดื่มด่ำกับชาและกาแฟในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกของเรา ถึงกิจกรรมในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงไปแล้ว แต่ผลิตภัณฑ์ชา-กาแฟของเราก็ยังถือเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงอยากเชิญชวนมาชิมชากาแฟพร้อมกับท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีอยู่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตะวันออกของเรา แล้วจะได้สัมผัสอีกรูปแบบของการชิมชาและกาแฟ” นายสมหวัง กล่าว

ทางด้านนายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมในคร้้งนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างศักยภาพด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน ในกลุ่มสินค้าชาและกาแฟ ภายใต้โครงการบูรณาการด้านการลงทุน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงด้านชาและกาแฟอันดับต้นของประเทศ

กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กระตุ้นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการด้านชากาแฟมาร่วมกิจกรรมกว่า 40 ร้านค้า โดยภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับชาและกาแฟ การแข่งขันการสร้างสรรค์เครื่องดื่มจากกาแฟและชาภายใต้หัวข้อ “Drink of Love” การประกวดแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “เปิดฟาร์มตามฝัน จากไร่กาแฟสู่แหล่งท่องเที่ยวสุดฟิน” และ “เปิดไร่ชา สู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน” การประกวด Campaign ของผู้ประกอบการร้านชาหรือกาแฟ และการแข่งขันชงกาแฟ (บาริสต้า) ประเภท Latte Art นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ประกอบการอีกด้วย.