เทศบาลนครเชียงราย จับมือ เทศบาลนครระยอง ร่วมกันพัฒนาทุกด้านร่วมกัน เน้นเมืองท่องเที่ยว การค้าการลงทุน เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง 2 จังหวัด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 8 แห่ง ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลนครระยอง โดย นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง และผู้บริหารเทศบาลนครระยอง และผู้อำนวยการสถานศึกษาเทศบาลนครระยอง ในการร่วมกันพัฒนาทุกด้านร่วมกัน เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง 2 จังหวัดให้ดีมากขึ้นไป

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในการ MOU ครั้งนี้ มีในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านเมืองอาหารปลอดภัยและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเมือง แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองระหว่างกัน ในการนำความรู้ความชำนาญ และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเมือง

“โดยการลงนามความร่วมมือ จะนำไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ให้คำปรึกษา แนะนำส่งเสริม สนับสนุนความรู้ รวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว ที่ทั้งสองจังหวัดมีความแตกต่างกัน รวมทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้ามาจำหน่าย นำสิ่งที่เชียงรายไม่มี ก็นำสินค้าจากระยองมาขาย นำสินค้าจากเชียงรายไปขายระยอง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วย” นายวันชัย กล่าว

ทางด้าน นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมเทศบาลนครเชียงราย ที่มี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ที่มีการพัฒนาไปทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา และความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้ ทางเทศบาลนครระยอง ได้เห็นในสิ่งที่ดีมากมาย และพร้อมที่จะนำกลับไปพัฒนาเมืองระยองให้เท่าเทียม หรือใกล้เคียงกับเทศบาลนครเชียงราย มากที่สุด และทางเทศบาลนครระยอง ก็พร้อมสนับสนุนเทศบาลนครเชียงราย ในการพัฒนาเมืองไปพร้อมกัน โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว และการส่งสินค้ามามาจำหน่าย หรือรับสินค้าไปจำหน่าย

“ทั้งนี้หากอนาคต คณะทางเทศบาลนครเชียงราย ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาด้านอื่น ๆ ของเทศบาลนครระยอง ก็พร้อมให้การต้อนรับ และร่วมกันให้ข้อมูล เพื่อมาเชื่อมโยงกันในการพัฒนาความเป็นของพี่น้องประชาชน ของทั้ง 2 จังหวัดให้ดีมากขึ้นไปเรื่อย ๆ” นายวิชิต กล่าว.