น้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ร่วมกิจกรรม “ศิลปะเยาวชนขัวศิลปะ ครั้งที่ 3 “ พร้อมคว้ารางวัลมากมาย

ต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี กิจกรรม“ศิลปะเยาวชนขัวศิลปะ ครั้งที่ 3 “ เทศกาลศิลปะร่วมสมัยเชียงราย ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะเพื่อลมหายใจ “ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (ขัวศิลปะแห่งใหม่) ดังนี้

1.เด็กหญิงกานติมา – ได้รับรางวัลชนะเลิศ วาดภาพระบายสีระดับชั้น ป.1-3 เงินรางวัล 3,000 บาท

2.เด็กหญิงสุภัสสร มีคุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
วาดภาพระบายสีระดับชั้น ป.4-6 เงินรางวัล 3,000 บาท

3.เด็กหญิงธิดารัตน์ อาทิศสาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วาดภาพระบายสีระดับชั้น ป.1-3 เงินรางวัล 1,000 บาท

4.เด็กหญิงวิชญาลักษณ์ แซ่พ่าน ได้รับรางวัล ชมเชย วาดภาพระบายสีระดับชั้น ป.4-6 เงินรางวัล 500 บาท

โดยมี ครูผู้ควบคุม ครูกฤษณะ จันทร์สุข และได้รับรางวัลโล่รางวัลจากศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม)