โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เป็นประธานในกิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา2565 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม และนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม (สภานักเรียน) ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว