Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายออกพ่นละอองน้ำบรรเทาและสร้างความชุ่มชื้นในอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงราย

สถานการณ์หมอกควันปกคลุม โดยกรมควบคุมมลพิษ รายงานผลตรวจวัดคุณภาพว่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ยังคงเป็นสีเหลืองอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่เขตอ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้ 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายรถน้ำดับเพลิง ได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ในการบรรเทาและสร้างความชุ่มชื้นให้อากาศ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย หลังจากค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน มีค่าสูงเกินมาตรฐาน จังหวัดเชียงรายประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2566