ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สถานที่ออกกำลังกายแห่งใหม่…หาดเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้พัฒนาหาดเชียงราย ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนของพี่น้องชุมชนนครเชียงราย ประขาชน นักท่องเที่ยว

สวนสาธารณะหาดเชียงรายเป็นสถานที่ให้ผู้คนได้มีที่ออกกำลังกายสวยงามที่สุดเป็นแห่งที่ 2 ของนครเชียงราย

โดยทางเทศบาลนครเชียงราย จะทำสวนสาธารณะ 12 แห่ง หรือมากกว่านั้น ซึ่งกำลังดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพี่น้องชาวเชียงราย.