มวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากลประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย รองประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมการแข่งขันชกมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล ประจำปี 2566 โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และภาคเอกชนดำเนินการจัด “การแข่งขันชกมวยรายการมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากลประจำปี 2566 “ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากีฬามวยไทยในท้องถิ่นสู่สากล ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มั่นคงและยั่งยืน และยังสร้างโอกาสให้นักมวยหน้าใหม่เติบโตจากท้องถิ่นสู่ระดับประเทศและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติ

โดยจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นรอบคัดเลือกกลุ่มระดับจังหวัดในกลุ่มมี 4 จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน การแข่งขันทั้งหมดจำนวน 12 คู่ และจัดการแข่งขันออกเป็น 2 รอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยเทศบาลนครเชียงราย รอบชิงชนะเลิศภายในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน