เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวัน อปพร. มอบเกียรติบัตร และสวนสนามเตรียมพร้อมกำลังช่วยเหลือประชาชน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะ ประธานศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานมอบ เกียรติบัตรให้กับ อปพร.เทศบาล นครเชียงราย ทั้ง 4 เขต รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายร่วม มูลนิธิ สมาคม องค์กรต่าง ๆ เนื่องในวัน อปพร. ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี โดยจัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่ง อปพร.เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมกว่า 300 นาย

โดยมี พ.จ.อ. ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย กล่างรายงานถึงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. เพื่อเป็นเชิดชูในความเสียสละของ อปพร.เทศบาลนครเชียงรายทุกนาย ที่เข้ามาทำหน้าที่อาสามัคร ในการช่วยเหลือสังคม

นอกจากนี้ นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้มอบโล่ห์รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงราย ระดับประเทศ ให้กับ นายวันชัย จงสุทธานามณี ประธานศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงราย

จากนั้นจัดให้มีการเดินสวนสนามเพื่อแสดงถึงการเตรียมความกำลังของอปพร.เทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน