ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเสื้อ

บริษัท โตโยต้าเชียงราย มอบเสื้อ Chiang Rai Biennale ให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 จำนวน 4,000 ตัว มูลค่า 600,000 บาท ณ โชว์รูมโตโยต้าเชียงราย.