เทศบาลนครเชียงรายออกพ่นละอองน้ำบรรเทาและสร้างความชุ่มชื้นในอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 24 มีนาคม 2566 สถานการณ์หมอกควันปกคลุม โดยกรมควบคุมมลพิษ รายงานผลตรวจวัดคุณภาพว่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เป็นสีแดงอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่เขตอ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายรถน้ำดับเพลิง ได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ ในการบรรเทาและสร้างความชุ่มชื้นให้อากาศ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย หลังจากค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน มีค่าสูงเกินมาตรฐาน จังหวัดเชียงรายประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2566