Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับวัดพระแก้วเชียงรายรับสมัครเยาวชนชายสามเณรบวชภาคฤดูร้อน

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับวัดพระแก้วเชียงราย เปิดรับสมัครเยาวชนชายบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2566 ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จ.เชียงราย สนใจสมัครบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสอบถามวัดพระแก้ว : โทร. 053-711385 , 085-5392953