ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย มอบน้ำดื่มและหน้ากากกันฝุ่นพิษให้คนสู้ไฟป่า

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงราย ในการมอบหน้ากากอนามัย พร้อมน้ำดื่ม ให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควันส่วนหน้า รร.บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จ.ชร และผู้แทนจากสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 สำนักจัดการป่าไม้ที่ 2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และอาสาดับไฟป่าได้ใช้ในการเข้าพื้นที่ดับไฟป่าในพื้นที่

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน