ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย “สืบทอดประเพณีสงกรานต์ล้านแห่ไม้ค้ำสรี”

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งทุกส่วนงานราชการของเทศบาลนครเชียราย ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย 4 เขต 65 ชุมได้จัดขบวนแห่ไม้ค้ำสรี หรือไม้ค้ำโพธิ์ ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พ.ศ.2566 เพื่อร่วมจัดกิจกรรที่ พุทธสถานพระธาตุวังซาง ชุมชนน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้หยุดมานานกว่า 3 ปี จากนั้นยังได้ร่วมกันห่มผ้าพระธาตุวังซาง เพื่อความเป็นศิริมงคลมากขึ้น
โดยทางเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าว ร่วมกับคณะศรัทธาชุมชนของเขตเทศบานครเชียงราย ซึ่งไม้ค้ำสรีที่ชาวบ้านนำมาประดับตกแต่งทั้งหมดจะนำไปประกอบพิธีค้ำผยุงต้นโพธิ์ที่ได้นำมาจากประเทศศรีลังกา และเป็นไปตามความเชื่อของชาวล้านนาที่ได้ปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและให้คงอยู่สืบต่อไป

ทั้งนี้ ตามประวัติ “ไม้ค้ำสรี” หรือเรียกว่าไม้ค้ำสรีมหาโพธิ์ คำว่า สะหลี เป็นภาษาพื้นเมืองมาจากคำว่า ศรี โดยมีเรืองเล่าว่า สมัยเมื่ออดีตกาลนั้นได้เกิดลมพายุใหญ่พัดเอากิ่งไม้สะหลี หรือต้นโพธิ์ ภายในวัดหักลงมาจึงทำให้ชาวบ้านช่วยกันทำไม้ค้ำสรีมาถวายยังวัดเพื่อช่วยผยุงต้นโพธิ์ไม่ให้หักโค่นลงมาได้ง่ายอีก ซึ่งนอกจากจะช่วยค้ำต้นโพธิ์ไว้แล้วประเพณีดังกล่าว ยังเป็นการช่วยสร้างความสามัคคีให้เกิดกับคนในชุมนม ซึ่งหากผู้ใดได้ร่วมในพิธี หรือ นำไม้ค้ำต้นสรี ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไป เหมือนได้ค้ำชูพระพุทธศาสนาด้วย.