เทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่สำรวจเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 4 เขต

วันที่ 23 เมษายน 2566 ตามที่ได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน และเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเทศบาลนครเชียงราย เร่งออกสำรวจความเสียหาย โดยจัดตั้งชุดเฉพาะกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 65 ชุมชน 4 เขต ที่ได้รับความเสียหายเพื่อจะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเร่งช่วยเหลือเขต 1 พบผู้ที่ประสบภัยพายุลมแรงในชุมชนดอยทอง วัดใหม่หน้าค่าย บ้านดอย น้ำลัด ห้วยปลากั้ง ฮ่องลี่และชุมชนทวีรัตน์

หากท่านใดที่ได้รับความเสียหาย สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทร 199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงรายโทร.053-711333 หรือแจ้งโดยตรงได้ที่สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน