ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ลงพื้นที่เขต 2 สำรวจผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลนครเชียงรายเร่งดำเนินการช่วยเหลือ

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ได้เร่งออกสำรวจความเสียหาย โดยจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ ในการดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 65 ชุมชน 4 เขต ที่ได้รับความเสียหายเพื่อจะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน

เทศบาลนครเชียงรายได้จัดเจ้าหน้าที่กองช่าง กองสวัสดิการ กองคลัง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเร่งช่วยเหลือเขต2 พบผู้ที่ประสบภัยพายุลมแรงในชุมชนบ้านใหม่ สันตาลเหลือง แควหวาย วังดิน สันต้นเปา ป่าตึงริมกก เกาะทอง ริมน้ำกก ฝั่งหมิ่นและชุมชนกกโท้ง โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต

🔴 หากท่านใดที่ได้รับความเสียหาย สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทร 199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงรายโทร.053-711333 หรือแจ้งโดยตรงได้ที่สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน