เตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น (GG)

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ แสงบุญ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมประชุม โดยมีนายปัญจงรักษ์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานกิจการนักเรียน และคณะครู ร่วมประชุมการจัดทำโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น (GG) ณ ห้องศาสตร์พระราชา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย