เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย เตรียมความพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยว “หลงแสงเวียงที่เจียงฮาย”

วันที่ 27 เมษายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางนัยนา อินทจักร์ รก.หัวหน้าสำนักปลัด นางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมรับทราบการเตรียมความพร้อม “วิจิตร 5 ภาค @ Chiangrai” หลงแสงเวียงที่เจียงฮาย โดยมีนายสรรเสริญ ศีติสาร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย นำเสนอโครงการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย เส้นทางเวลาซ้อนทับ เส้นทางถนนในเมืองนำเสนอสู่ยุคสมัยต่างๆ ของเวียงเจียงฮาย

บอกเล่าผ่านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยแสงไฟ 15 จุดแสง ตามจุดท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมและทราบเรื่องราวการก่อกำเนิดเมืองเจียงฮาย นำเสนอของดี ของเด่น ของจังหวัดเจียงฮาย

นอกจากนี้ “วิจิตร 5 ภาค @ Chiangrai” หลงแสงเวียงที่เจียงฮาย จะร่วมกับ หอการค้าเชียงราย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย ในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว ในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 -28 พฤษภาคม 2566 ตั้งเวลา 18.00-24.00 น.

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข