เทศบาลนครเชียงราย เร่งดำเนินการตรวจสอบและเร่งดำเนินการกลับคืนสภาพให้เป็นปกติ

ตามที่ได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงรายออกสำรวจแต่ละชุมชน พบเหตุศาลาพักรถล้มข้างโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เหตุต้นไม้ล้มขวางถนนข้างวัดพระนอน ชุมชนหนองบัว

เหตุเพลิงไหม้สายไฟหน้าตลาดสดบ้านใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ ได้เร่งดำเนินการกลับคืนสภาพให้เป็นปกติ

พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 65 ชุมชน 4 เขต ที่ได้รับความเสียหายเพื่อจะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน หากท่านใดที่ได้รับความเสียหาย สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทร 199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงรายโทร.053-711333 หรือแจ้งโดยตรงได้ที่สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขต

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน