ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนดอยสะเก็น

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเยี่ยมชม ให้กำลังใจคณะครูในการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายและชุมชนดอยสะเก็น

ป่าดอยสะเก็น” ป่าใจกลางเมือง จังหวัดเชียงราย ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกคนในชุมชน ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของพันธุ์ไม้ขึ้นกระจายอยู่อย่างหนาแน่น มีมากกว่า 100 ชนิด ยังรวมความมหัศจรรย์ไว้อีกมากมาย ซึ่งรวมถึงต้นฆ้อง ที่มีอายุหลายร้อยปี แต่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่า ต้นผึ้ง จะมีผึ้งผลัดเปลี่ยนกันมาอาศัย บางปีมีประมาณ 70 รัง และบางปีมีมากถึง 120 รัง

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา