Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดเชียงรายประจำปี 2566

พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมเตรียมพร้อมจัด “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566” โดยร่วมกับ นายดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์ เกษตรจังหวัดเชียงราย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในการจัด “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566” เพื่อยกระดับการจัดงานในปีนี้ให้มีผลไม้ตามฤดูกาล (ลิ้นจี่ สับปะรด มะม่วง) ของจังหวัดเชียงราย และทุเรียน มังคุดจากจันทบุรี พร้อมสินค้าโอทอป 5 ดาว “โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” พาณิชย์จังหวัดเชียงราย มาจำหน่าย ระหว่างวันที่ 19 -26 พฤษภาคม 2566 ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย