เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดเชียงรายประจำปี 2566

พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมเตรียมพร้อมจัด “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566” โดยร่วมกับ นายดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์ เกษตรจังหวัดเชียงราย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในการจัด “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566” เพื่อยกระดับการจัดงานในปีนี้ให้มีผลไม้ตามฤดูกาล (ลิ้นจี่ สับปะรด มะม่วง) ของจังหวัดเชียงราย และทุเรียน มังคุดจากจันทบุรี พร้อมสินค้าโอทอป 5 ดาว “โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” พาณิชย์จังหวัดเชียงราย มาจำหน่าย ระหว่างวันที่ 19 -26 พฤษภาคม 2566 ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย