ข่าวกิจกรรม

PDA มอบทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 125,500 บาท

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 41 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 125,500 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนสาขาเชียงราย (อาคาร PDA เชียงราย)