Friday, May 31, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย