Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

งานลิ้นจี่สับปะรดและของดีนครเชียงรายประจำปี 2566

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดเชียงราย จัดงานลิ้นจี่ สับปะรด และของดีนครเชียงราย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 19 ถึง 26 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณสวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย กิจกรรมภายในงานพบกับ…
👉 ลิ้นจี่ของดีจังหวัดเชียงราย
👉 สับปะรดนางแล ภูแล เกรด A
👉 มะม่วงจากอำเภอพญาเม็งราย
👉 ทุเรียนหมอนทองจากจันทบุรี
👉 มังคุด ส่งตรงจากจันทบุรี
👉 สินค้าเชียงรายแบรนด์ (OTOP) ใน ”โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
👉 อาหาร และเครื่องดื่มมากมาย
ทั้งนี้ พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ในเวลา 18.00 น. อย่าลืม!! แวะมาชิม ช้อป เป็นของฝากในงานลิ้นจี่ สับปะรด และของดีนครเชียงราย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 19-26 พฤษาคม 2566 ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข