ข่าวเด่น

ว่าที่ ส.ส.เชียงราย ทั้ง 7 เขตเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายฐากูร ยะแสง พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 4 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 6 นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย