ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล นางสาวศศิโสภา บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,นางสาวนพรัตน์ ก.ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา,นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะจากเทศบาลนครเชียงราย ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1