เทศบาลนครเชียงรายประชุมเตรียมความพร้อม งานลิ้นจี่ สับปะรด และของดีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานลิ้นจี่ สับปะรด และของดีจังหวัดเชียงรายประจำปี 2566 ในการร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19 ถึง 26 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณสวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย

โดยกิจกรรมภายในงานพบกับ ลิ้นจี่ของดีจังหวัดเชียงราย สับปะรดนางแล ภูแล เกรด A มะม่วง จากอำเภอพญาเม็งราย รวมไปถึงสินค้าเชียงรายแบรนด์ (OTOP) ในโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พาณิชย์จังหวัดเชียงราย อาหาร และเครื่องดื่มมากมาย

ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ในเวลา 18.00 น. อย่าลืมแวะมาชิม ชอป เป็นของฝากในงาน เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 19-26 พฤษาคม 2566 ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย