“ประเพณีอันดีงาม” เดือน ๘ เข้า เดือน ๙ ออก ใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย

🟣 ขอเชิญร่วมงานประเพณีเดือน ๘ เข้าเดือน ๙ ออกใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย ณ วัดกลางเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ ๑๗ ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖🍂🫧