ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมสานต่อขับเคลื่อนเรื่องของการศึกษา

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และพูดคุยแนวทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม การศึกษาทางด้านภาษาจีน อังกฤษ และแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อที่ได้ดำเนินการไว้แล้วและจะมีการสานต่อให้มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน