สำนักงานขนส่ง เชื่อมระบบ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

❌‼️ สำนักงานขนส่ง เชื่อมระบบ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ…เพื่อตรวจสอบรถค้างจ่ายค่าปรับใบสั่งจราจร! ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พ.ค.2566 เป็นต้นไป