ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ชวนเที่ยวฟินกินผลไม้ในงานสับปะรด ลิ้นจี่ และของดีนครเชียงราย

พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา น.ส.วรรณพัชร จินดาขัด รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นางพัชรี แซมสนธ์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานสับปะรดลิ้นจี่ และของดีนครเซียงรายประจำปี 2566 วันที่ 5 ของการจัดงาน

พร้อมนำชุดการแสดงของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จำนวน 2 ชุด วงดนตรีม่วนขนาด และการเล่นเกมสนุกสนานบนเวที

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ได้มาร่วมชม ชิม ชอป งานลิ้นจี่ สับปะรดและของดีนครเชียงราย พร้อมสินค้าโอทอป 5 ดาว”โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษกิจชุมชน” มาจำหน่าย ณ ลานรำวงสวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย.