ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ลักลอบนำขยะนอกพื้นที่มาทิ้งในเขตเทศบาลนครเชียงราย จนเกิดไฟไหม้

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้กองขยะที่มีการลักลอบนำขยะนอกพื้นที่มาทิ้งและเผา ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลาม พื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง เชียงราย และด้านหลังห้องประชุมนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งกลิ่น เขม่าควันไฟแก่ชุมชนและบ้านเรือนบริเวณดังกล่าว เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการ นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทางเทศบาลนครเชียงรายได้นำรถดับเพลิงฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้าง โดยใช้เวลากว่า 30 นาทีเหตุการณ์กลับสู่ปกติ ทางด้านผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย วางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวต่อไป

เทศบาลนครเชียงรายขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายมาร่วมด้วยช่วยกันทำเมืองเชียงรายให้น่าอยู่แบบยั่งยืน พบเห็นแจ้งได้ที่ เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-711333 หรือ 199 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน