ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับประเทศ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้าร่วม”พิธีเปิดการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566″ โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธี พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงรายที่เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะการกู้ภัยประเภทเทศบาลนคร(ระดับประเทศ) โดยจะทำแข่งขันในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ขอเชิญชวนชาวเชียงรายทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงรายโดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=777799640556708&id=100057492007538&mibextid=5Ufylb

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน