ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ช่วยกันดูแลรักษา “สวนสาธารณะเกาะลอย”

“สวนสาธารณะเกาะลอย” แห่งนี้จัดตั้งใน ปีพ.ศ. 2538 บนความร่วมมือของพี่น้องชุมชนชาวเกาะลอย ที่ได้ประสานงานร่วมกับ ส.ส.รัตนา จงสุทธานามณี ในสมัยนั้น โดยขอให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงบประมาณในการก่อสร้างร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้พี่น้องชาวเชียงรายได้มีพื้นที่สีเขียวในการออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

เทศบาลนครเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่านและขอให้พวกเราได้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษามาร่วมด้วยช่วยกันทำเมืองเชียงรายให้น่าอยู่แบบยั่งยืน พบเห็นแจ้งได้ที่ เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-711333 หรือ 199 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน