ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พัฒนาดูแลเพื่อประชาชน เทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาเมืองเชียงราย นำโดย นายสมบุญ หิรัญยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ออกสำรวจพื้นที่ และมอบเครื่องดื่มให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงรายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการ มีความปลอดภัย และสะดวกสบาย ในการใช้พื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการให้มีพื้นที่สวนสาธารณะในหลายจุด โดยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ในการคืนพื้นที่ที่อาจถูกบุกรุก มาให้ประชาชนส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ล่าสุดได้ดำเนินการสานต่อการดำเนินงาน ทั้งการซ่อมแซม ดูแลรักษา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนเมื่อเข้ามาใช้บริการ

ขณะที่การพัฒนาเกาะกลางถนน ที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้รับมอบพื้นที่ดูแลมาจาก แขวงการทางเชียงราย ตั้งแต่แยกแม่กรณ์ จนถึง แยกสันตาลเหลือง ขณะนี้ได้เริ่มทยอยดำเนินการให้เกาะกลางมีความสวยงามและปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรบนท้องถนน.